უსახელო ადგილები
ბლოგი განათლება

უსახელო ადგილები

„გადასახლება შეუხორცებელი უფსკრულია დევნილსა და მშობლიურ ადგილს, მის მე-სა და ნამდვილ სახლს შორის“ ედუარდ საიდი 2013 წელს დევნილთა რეგისტრაციის 6

ომი სოციალურ მედიაში- თანამედროვე სამხედრო ოპერაციების განუყოფელი ნაწილი
ბლოგი

ომი სოციალურ მედიაში- თანამედროვე სამხედრო ოპერაციების განუყოფელი ნაწილი

მომზადებულია გავლელიანი გამოცემების სტატიებისა და სფეროში მომუშავე მეცნიერთა მოსაზრებებზე დაყრდნობით. გამოყენებული წყაროები იხილეთ ტექსტის ბოლოს.  სოციალურმა მედიამ ადამიანის ცხოვრების თითქმის

მედია მონიტორინგი

გუდაუთაში პარკი გაიხსნა

გამოყენებული ტერმინები და სახელწოდებები, ასევე ფაქტების კონსტანტაცია აფხაზური პრესიდან უცვლელადაა გადმოტანილი და ის არ ასახავს ავტორის ან მე-16 ელემენტის პოზიციას. გუდაუთის რაიონის სოფელ მუგიძირხუაში ეროვნული ისტორიული ეთნოპარკის “აფსნი” ოფიციალურად გაიხსნა.

ზედა პანელზე გადასვლა